Pinyin Mandarin Translation to English?

I get little messages throughout the day from a Chinese speaker that I don’t understand at all.

Here are a few:

Ni bu zai de shihou wo hai me qunbu

Mei tian wo hen liu lian ni de bao

gei wo yi xie ai quin Ni zongshi rang wo juede anjing.

Ni zhu zai wo de xinli Hen kuai jiu chang wei na yang

Shenme dou ni Gei wo

Thank you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *