Help please?

gum yut ngor ng shern oi lay.
gum yut ngor ho ng hoy sum.
gum yut… ngor ng ji gong meh ho.
yao cee ngor hai doi lum..
lay hai ng hai junt ga.
ng ho wan ngor..ngor wan ng hay.

Tagged with:

Filed under: Mandarin Written and Spoken